Annuitetslån eller lån med rak amortering

Om du tänkt låna pengar kan du i samband med att lånets återbetalning läggs upp komma i kontakt med flera olika begrepp som ibland kan vara svåra att hålla koll på. Två av dessa begrepp är annuitetslån och rak amortering, och vi ska nu hjälpa dig att reda ut bägge dessa begrepp, så att du har koll på vad det är du skriver under för.

Vad är amortering?

För att kunna ha någon behållning av den text du läser på denna sida bör du först och främst ha koll på vad en amortering egentligen är. En amortering är den del av ditt lån som du återbetalar varje månad – räntan exkluderad. Det innebär att om du har ett lån på 10 000 kr där du varje månad betalar 1 200 kr, varav 1 000 kr av dessa är en avbetalning på själva lånet och resterande 200 kr är ränta, så är din månatliga amortering på detta lån 1 000 kr. Man räknar alltså inte med kostnaden för ränta eller andra avgifter, utan endast den faktiska del av själva lånet som du återbetalar.

Rak amortering

När du gör en rak amortering av ett lån innebär detta att du betalar exakt lika mycket i amortering varje månad. Det kan hända att den absolut sista återbetalningsmånaden skiljer sig något från de andra, men i övrigt kommer alla dina månadsamorteringar att se likadana ut. Räntekostnaden däremot, skiljer sig från månad till månad. Detta beror på att du i början kommer betala ett högre räntebelopp eftersom du då också har en högre summa lånad, men i takt med att du betalar av på lånet kommer storleken på detta att minska, och så gör då följaktligen också kostnaden för räntan.

Med andra ord så innebär en rak amortering att du amorterar lika mycket på ditt lån varje månad, vilket i början kommer ge dig en högre återbetalningskostnad, vilken successivt minskar i takt med att storleken på lånet sjunker, och därmed kommer också ditt lån att bli billigare ju fler amorteringar du gjort.

Annuitetslån

Om den raka amorteringen innebar en varierande månadskostnad, är annuitetslånet dess motsats. Vid ett annuitetslån räknas den totala räntekostnaden ut på förhand, och den läggs till på lånet. Därefter betalar du lika mycket i lånekostnad varje månad.

Det innebär att i början av återbetalningstiden kommer det till största delen att vara räntor som du återbetalar på ditt lån, medan det i slutet av återbetalningstiden i stort sett endast är amorteringskostnaden kvar på lånet.

Fördelar och nackdelar med respektive lånetyp

Både raka amorteringar såväl som annuitetslån har så klart sina fördelar respektive nackdelar.

En av de största fördelarna med en rak amortering är att denna lånekostnad totalt sett blir billigare för dig som låntagare. Detta beror på att räntekostnaden successivt minskar i takt med att lånet återbetalas, och skulle det vara så att du väljer att göra extra amorteringar på ditt lån kommer totalkostnaden naturligtvis att sjunka ännu mer.

Nackdelen med denna lånetyp är dock att det kan vara svårt att till exempel lägga in kostnaden i en budget, eftersom varje månadsbetalning skiljer sig från föregående månad.

Eftersom annuitetslånet i stort sett är den raka amorteringens raka motsats går det nästan på förhand att lista ut hur fördelarna och nackdelarna för denna avbetalningstyp ser ut.

Fördelarna med ett annuitetslån är främst att du varje månad vet exakt hur mycket du ska betala i lån, vilket gör att det är väldigt praktiskt för dig som till exempel brukar lägga en budget varje månad. Det gör också att det inte blir några överraskningar i din ekonomi och det är kort och gott väldigt lätt att planera ekonomin kring ett annuitetslån.

Nackdelen är dock att detta lån kommer bli dyrare än ett lån med en rak amortering, eftersom den totala räntekostnaden räknas ut på förhand och adderas på lånet innan storleken på dina avbetalningar räknas ut. Det innebär också att du inte kan minska kostnaden för ditt lån genom att till exempel göra extra inbetalningar – även om det naturligtvis kan vara fördelaktigt för din ekonomi att göra detta ändå.

Oavsett hur dina ekonomiska förutsättningar ser ut, rekommenderar vi dig att noggrant tänka igenom vilken lånetyp som fungerar bäst för din egen ekonomi innan du väljer lån – och se till att alltid jämföra räntor.