Låna pengar till bostad

Jämför bolån för lägre ränta

Långivare
3 mån
1 år
2 år
3 år
5 år
10 år
Rörlig ränta
Rörlig ränta
Rörlig ränta
Rörlig ränta
Rörlig ränta
Rörlig ränta
1,09%
1,33%
1,24%
1,66%
2,08%
2,99%
1,28%
1,35%
1,40%
1,40%
1,76%
-

Att tänka på när man ansöker om bolån

Ett bolån är ett lån med en bostad som säkerhet och något som de flesta svenskar kommer ansöka om någon gång i livet. Eftersom en bostad kan kosta flera miljoner kronor är det oftast den dyraste månadskostnaden i svenska hushåll vilket gör att det är viktigt att läsa på och förbereda sig noggrant innan man skickar in sin ansökan. Allt för att få ett så bra lånelöfte som möjligt. Som det ser ut just nu kan man max belåna 85% av bostadens köpeskilling, resten finansieras av en kontantinsats. Kontantinsatsen ska helst bestå av eget kapital för att minska risken om bostaden skulle minska i värde och du blir tvungen att sälja med förlust. Det går även att låna till kontantinsatsen men då som ett vanligt privatlån vilket resulterar i en högre ränta eftersom det är ett lån utan säkerhet.

Det är viktigt att göra en noggrann budgetkalkyl innan man ansöker om ett bolån för att försäkra sig om att man har råd att betala lånekostnaden varje månad. I dagsläget är låneräntan relativt låg och ligger runt 2% vilket gör att det kan känns billigt att låna pengar men man bör räkna med att räntan kommer höjas i framtiden så det gäller att gardera sig för eventuella räntehöjningar i sin budgetkalkyl.

Hur mycket får du låna?

En av de vanligaste frågorna som dyker upp i samband med ett bolån är hur mycket pengar man får låna? Faktum är att det är svårt att ge ett bra svar på den frågan eftersom bankerna gör en individuell prövning för respektive låntagare och tar hänsyn till en rad olika faktorer. Några av de viktigaste faktorerna är hur mycket du tjänar, vilket typ av anställning du har, om du har några andra lån samt att du inte har några betalningsanmärkningar. Om allt ser bra ut får man ett lånelöfte där du får veta hur mycket du får låna samt till vilken ränta. Lånelöftet är väldigt bra att ha innan man börjar gå på visningar då ett lånelöfte är en trygghet för dig, eftersom du vet hur mycket du kan buda i en budgivning på ett objekt. Viktigt att tänka på är att lånelöftet inte är någon garanti att du får låna, men normalt sett beviljas lånet om dina ekonomiska förutsättningar är desamma som när du fick lånelöftet.

Kontantinsats

Sedan bolånetaket infördes 2010 av finansinspektionen får bolånet max stå för 85% av bostadens värde, resterande 15% utgörs av en så kallad kontantinsats. Kontantinsatsen ska helst bestå av eget kapital för att skapa lite fallhöjd om bostadens värde skulle minska och man tvingas sälja med förlust.

Men det går även att låna till kontantinsatsen genom att ta ett vanligt privatlån. Eftersom privatlånet inte har någon säkerhet så resulterar det i en högre ränta.

Topplån och bottenlån

Bolånet består oftast av två olika lån, ett bottenlån och ett topplån. Bottenlånet brukar utgöra den största delen på ungefär 75-80% medan topplånet utgår ca 5-10% av det totala bolånet. Anledningen till att banken delar upp bolånet i två delar är de har bostaden som säkerhet, skulle man vara tvungen att sälja bostaden till ett lägre pris minskar banken möjlighet att få tillbaka de pengar de lånat ut och därför skapar man ett topplån som har högre ränta och hårdare amorteringskrav för att säkerställa att man betalar tillbaka lånet i en snabbare takt.

Bottenlånet består som sagt av den största delen av bolånet och det har oftast en lägre ränta och amorteringskrav eftersom banken inte tar samma risk som vid ett topplån. Vissa banker har bara ett bottenlån även om belåningsgraden är 85%, därför är det viktigt att jämföra lånelöften från olika långivare för att säkerställa att man får så bra lånevillkor som möjligt.

Amorteringskrav

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån. Ju mer du amorterar desto mer minskar du ditt bolån vilket resulterar i att du sänker dina framtida räntekostnader för bolånet. Det har blivit hårdare krav på att amortera på bolånen i Sverige och det för att motverka den högra belåningsgraden svenska hushåll har vilket gör dom väldigt utsatta för eventuella räntehöjningar.

Bolån mellan 50-70% av bostadens värde ska amorteras motsvarande 1% av det totala lånebeloppet. Har man ett bolån över 70% av bostadens värde ska man istället amortera 2% av det totala lånebeloppet. Utöver detta ska låntagare med ett bolån som motsvarar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1% av det totala lånebeloppet.

Rörlig eller bunden ränta?

En vanlig fråga som uppstår i samband med att ansöka om ett bolån är huruvida man ska binda räntan eller låna den vara rörlig. Detta är något som är väldigt svårt att svara på eftersom det är helt avgörande hur styrräntan kommer att höjas i framtiden. Som det ser ut nu har vi väldigt låga räntor i Sverige och Riksbanken har gått ut och flaggat för att de kommer höja räntan framöver vilket skulle tala för att binda räntan medan den är låg, en annan fördel är att man vet hur mycket lånekostnaderna kommer kosta framöver och det är lättare att kalkylera huruvida man har råd med lånet eller inte. Samtidigt är det svårt att veta i vilken i takt de kommer att höja räntan och man skulle istället kunna välja en rörlig ränta och fokusera på att amortera lån bolånet för att minska framtida räntekostnader.