Vad är kreditvärdighet?

Med kreditvärdighet syftar man på en konsuments förmåga att sköta ekonomiska åtaganden. Oftast handlar det om hur väl du betalar dina räkningar, avbetalningar och lån. Även företag och till och med länder har någon form av kreditvärdighet.

Hur bedöms min kreditvärdighet?

Det finns flera faktorer som är av betydelse för din kreditvärdighet. Nedan går vi igenom de allra viktigaste.

1. Inkomst
Ju högre inkomst du har, desto bättre är det för din kreditvärdighet. Om du har en god inkomst kan långivare och andra aktörer se att du borde ha goda möjligheter att återbetala ett lån eller en avbetalning. En hög inkomst kan vara särskilt viktig om du tidigare hade en lite sämre ekonomi.

2. Nuvarande lån och krediter
Alla långivare föredrar kunder som har god betalningsförmåga. Det är alltid bra att ha en god inkomst, men om en stor del av den försvinner på olika lån och krediter har du mindre pengar kvar att röra dig med. Därför är det bra att ha så få lån som möjligt. Man bör också notera att det finns en skillnad mellan olika lån. Studiemedel och bolån anses vara mer godtagbara lån, medan snabblån och kreditkortskulder faller inom en helt annan kategori.

3. Kredithistorik
En avgörande faktor för din kreditvärdighet är din kredithistorik. Om du betalar dina fakturor i tid och även gjort det tidigare kan långivare ha förtroende för att du även kommer att göra det i fortsättningen. Var du däremot slarvig eller rentav dålig på att betala, ringer naturligtvis en varningsklocka istället.

4. Livssituation
Med livssituation menas exempelvis ditt civilstånd, antal barn och boendesituation. Om du är gift, bor i samma bostad sedan många år och har vuxna barn är det fördelaktigt för din kreditvärdighet. Du anses vara stabil och förutsägbar i din ekonomi. Däremot är situationen en annan om du nyligen blivit folkbokförd i Sverige, eller om du tenderar att flytta runt ofta. Är du dessutom singelförälder med flera barn bedömer de flesta långivare att du inte har så stora marginaler för extra utgifter.

Varför är min kreditvärdighet av betydelse?

Som konsument är det viktigt att ha en god kreditvärdighet. Då kan du enkelt ansöka om lån, betala dyrare produkter på avbetalning och få ett bolån med låg ränta. Även enklare saker som att få ett mobilabonnemang eller att hyra en lägenhet kräver att du har god kreditvärdighet. Din kreditvärdighet är alltså av ganska stor betydelse för att du ska kunna ha ett bekvämt liv med tillgång till samhällets alla tjänster.

Hur påverkas jag av dålig kreditvärdighet?

Dålig kreditvärdighet kan orsaka vissa problem. Exempelvis blir det svårare att bli beviljad lån, och har du en betalningsanmärkning kan det bli omöjligt att exempelvis teckna ett mobilabonnemang. Med andra ord blir du lite begränsad jämfört med konsumenter som har god kreditvärdighet. En god kreditvärdighet är således väldigt viktig.

Att låna pengar med låg kreditvärdighet

Din kreditvärdighet har en stor påverkan när du ansöker om ett lån. Det är främst den som lån- och kreditgivare tittar på när de bedömer om du bör bli beviljad lånet eller ej. Därför är god kreditvärdighet i regel A och O för att bli beviljad ett lån.

En god kreditvärdighet är särskilt viktig om du vill ansöka om t.ex. ett bolån eller andra större lån med låg ränta. Detsamma gäller om du vill låna av en bank. Är du däremot intresserad av snabblån eller krediter, t.ex. smslån eller onlinekrediter, så kan du ofta låna även med lägre kreditvärdighet. Däremot bör du räkna med höga räntekostnader. Snabblån är högkostnadskrediter och räntan sätts ofta individuellt, vilket innebär att du med lägre kreditvärdighet kan vänta dig väldigt hög ränta.