Vad är skuldkvot?

Om du ska ansöka om ett bolån är det många saker som är viktiga att tänka på. Till att börja med måste du se till att du hittar en bra långivare, men du måste också ha koll och förståelse för de många begrepp och termer som du kommer stöta på. Ett ord som är vanligt förekommande är skuldkvot, men vad betyder det?

Enkelt förklarat kan man säga att skuldkvoten är det belopp som man får ut om man tar hushållets totala inkomster (brutto) och sedan delar detta med bolånet. Skulle det vara så att du har en skuldkvot som är mer än 4,5 gånger av de totala bruttoinkomsterna kommer du också att behöva omfattas av det nya amorteringskravet som började gälla från och med mars 2018. Har du dock fått ett bolån tidigare än 1 mars 2018 gäller inte skuldkvoten.

Så räknar du enkelt ut din skuldkvot

Att räkna ut skuldkvoten kan låta knepigt, men sanningen är att det är enklare än många tror. Till att börja med måste du se till att räkna ihop alla inkomster som finns i ditt hushåll. Dessa ska räknas ihop utifrån årsinkomsten och bruttobeloppet. Nedan följer ett räkneexempel.

Låt oss säga att ditt hushåll består av två vuxna med en total inkomst på 800 000 kronor om året. Därutöver har ni också ett bolån som ligger på 3 500 000 kronor. Genom att ta totalinkomsten och dela detta med bolånet får du fram skuldkvoten, vilket i detta fall är 4,375. I procentform motsvarar detta 437,5 %.

Möjligheter att sänka skuldkvoten

Om din kvot är hög finns det risk för att du behöver anpassa dig efter de nya amorteringskraven, men det finns sätt som du kan gå tillväga på för att minska din skuldkvot. Lösningen är helt enkelt att du minskar på ditt bolån eller att du hittar ett sätt att öka de inkomster som hushållet har. I takt med att du amorterar på bolånet kommer skuldkvoten även att minska per automatik. Skulle det vara så att du vill se till att höja inkomsterna i hushållet kan du göra detta genom att till exempel byta arbete, förhandla om en bättre lön eller ta ett extraarbete. De är viktigt att de nya inkomster du får är beskattade för att vara lagliga och räknas in.

Omräkning av skuldkvot – är det möjligt?

Du ska naturligtvis inte behöva amortera mer än du behöver och därför kan du alltid be om en omräkning om du skulle önska. Omräkning sker vanligtvis i samband med att inkomsterna har höjts eller när man har betalat av skulden under en längre tid. Även om du själv kan be om att en omräkning av skuldkvoten ska ske, är det banken som i slutändan bestämmer om och när det ska hända. Med det sagt kan man alltså säga att en omräkning kan ske precis när som helst, men inte alltid när du själv ber om du och du har ingen möjlighet att kräva en omräkning.

Vilken är den vanligaste skuldkvoten?

Nu kanske du undrar vilken den vanligaste eller mest normala skuldkvoten är? Tittar man på hur det har sett ut under de senaste åren kan man tydligt se att skuldkvoten har ökat i de svenska hushållen. I september år 2017 låg skuldkvoten i genomsnitt på 338 %. Jämför man med år 2011 har det alltså skett en ökning på hela 36 % sedan dess.

Skulle det vara så att du har en skuldkvot som är högre än 450 % omfattas du av de nya amorteringskraven och kommer därför att behöva amortera 3 % på hela lånebeloppet för bolånet.

Vad innebär ett skuldkvotstak?

Under senare tid har det kommit att talas mycket om skuldkvotstak. Det är Finansinspektionen som önskar införa ett sådant och taket skulle då ligga på 600 %. Vad det innebär för en låntagare som ansöker om ett bolån är att du man inte ska kunna låna mer pengar än 6x den totala inkomsten som hushållet har. Idag finns det redan flera banker och låneföretag som har valt att införa ett sådant och orsaken är helt enkelt för att skapa tryggare och säkrare banklån där månadsutgifterna blir hanterbara för de förutsättningar som den egna ekonomin har. Om du har en skuldkvot som är över 600 % ska du alltså inte kunna ha möjlighet att ansöka om ett bolån.